Całodobowe pogotowie pogrzebowe Szczecin

Uważamy, iż nie ma typowej usługi pogrzebowej. Każdy z nas ma indywidualne życzenia, potrzeby oraz wyobrażenia tego, jak powinna wyglądać ostatnia droga najbliższych, którzy odeszli. Każdy z nas hołduje innym wartościom, pielęgnuje tak różne tradycje i obyczaje. Dlatego też zawsze uważnie słuchamy Waszych życzeń i spełniamy najbardziej wyszukane prośby, by stworzyć najwłaściwszą w swoim wyrazie ceremonię pogrzebową.

By uczynić zadość naszej dewizie, postaraliśmy się stworzyć jak najszerszy katalog świadczeń, tak by każdy mógł dokonać nieskrępowanego wyboru i tym samym zapewnić uroczystości pogrzebowej odpowiednią oprawę.

Oto nasze świadczenia:

- bezpłatne wystawianie karty zgonu,
- odebranie zwłok z miejsca zgonu,
- załatwienie wszelkich formalności (wystawienie aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, wykupienie miejsca na cmentarzu, oznaczenie terminu pogrzebu, zwrot pieniędzy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych),
- sprzedaż akcesoriów funeralnych,
- nadanie nekrologu w prasie,
- wykopanie grobu,
- formowanie grobów z czarnoziemu,
- sprzedaż nagrobków,
- wyrób, składanie i rozbieranie nagrobków wraz z dokuciem liter,
- kremacja zwłok,
- transport zwłok na terenie kraju,
- międzynarodowy transport zwłok wraz załatwieniem wszelkich formalności w kraju i za granicą.

By załatwić wszelkie formalności należy dostarczyć do naszego zakładu następujące dokumenty:

- karta zgonu wypisana przez lekarza,
- dowód osobisty osoby zmarłej,
- dowód osobisty współmałżonka,
- legitymacja ZUS emeryta lub rencisty.

kaplica

kremacje

Aby zorganizować uroczystość pogrzebową, wystarczy jedna wizyta w naszym zakładzie.