Nasze świadczenia

Uważamy, iż nie ma typowej usługi pogrzebowej. Każdy z nas ma indywidualne życzenia, potrzeby oraz wyobrażenia tego, jak powinna wyglądać ostatnia droga najbliższych, którzy odeszli. Każdy z nas hołduje innym wartościom, pielęgnuje tak różne tradycje i obyczaje. Dlatego też zawsze uważnie słuchamy Waszych życzeń i spełniamy najbardziej wyszukane prośby, by stworzyć najwłaściwszą w swoim wyrazie ceremonię pogrzebową.

        By uczynić zadość naszej dewizie, postaraliśmy się stworzyć jak najszerszy katalog świadczeń, tak by każdy mógł dokonać nieskrępowanego wyboru i tym samym zapewnić uroczystości pogrzebowej odpowiednią oprawę.

 

        Oto nasze świadczenia:

 - bezpłatne wystawianie karty zgonu,
 - odebranie zwłok z miejsca zgonu,
 - załatwienie wszelkich formalności (wystawienie aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, wykupienie miejsca na cmentarzu, oznaczenie terminu pogrzebu, zwrot pieniędzy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych),
 - sprzedaż akcesoriów funeralnych,
 - nadanie nekrologu w prasie,
 - wykopanie grobu,
 - formowanie grobów z czarnoziemu,
 - sprzedaż nagrobków,
 - budowa grobowców,
 - wyrób, składanie i rozbieranie nagrobków wraz z dokuciem liter,
 - kremacja zwłok,
 - transport zwłok na terenie kraju,
 - międzynarodowy transport zwłok wraz załatwieniem wszelkich formalności w kraju i za granicą.

 

        Aby zorganizować uroczystość pogrzebową, wystarczy jedna wizyta w naszym zakładzie.

 

        By załatwić wszelkie formalności należy dostarczyć do naszego zakładu następujące dokumenty:

 - karta zgonu wypisana przez lekarza,
 - dowód osobisty osoby zmarłej,
 - dowód osobisty współmałżonka,
 - legitymacja ZUS emeryta lub rencisty.